Herunder er de rapporter, Evidens har udformet:


Den rette Retsfølelse

"Den rette Retsfølelse" tager afsæt i en meningsmåling, foretaget gennem Voxmeter, om danskernes holdning til straf og strafudmåling i forhold til retspraksis og lovgivning. Herudover debatteres forskellige retspolitiske problemstillinger.

Bogen konkluderer, at der er en betydelig kløft mellem befolkning og domstole/lovgiver, men henviser også til papiret "Medianstraffe" som et bud på en lovteknisk løsning, der kan være med til at rette op på dette.

Bogen koster kr. 149,- (og 49,- som ebog)

Den kan købes online hos Saxo, enten som paperback eller som pdf, samt hos alle boghandlere.

Evidens IVS, Vesterbro 56 4. th., 9000 Aalborg
v/ dir. Nick Hansen og dir. Jesper Veiby