Herunder er de "lovforslag", Evidens har fremsat, i form af forslag til konkret lovgivning:


Medianstraffe

Papiret foreslår det, vi har valgt at kalde medianstraffe, altså en generel normstraf, hvor udgangspunktet er midten af den konkrete strafferamme, og med påbud om, at denne midte skal tilstræbes at være median, og altså med ligelig fordeling over og under denne. Medianstraffe er her vores bud på et bedre alternativ til de ofte italesatte minimumsstraffe.

 

Evidens IVS, Vesterbro 56 4. th., 9000 Aalborg
v/ dir. Nick Hansen og dir. Jesper Veiby