DEBAT: Den rimelige retsfølelse skal imødekommes

Debatindlæg i JyllandsPosten af Jesper Veiby, direktør i Evidens.


DEBAT: Domstolene er ude af trit med befolkningen

Nick Hansen og Jesper Veiby fra Evidens argumenterer i en debatartikel på Altinget for, at domstolene er ude af trit med befolkningen, og at det er nødvendigt med en folkelig debat om straf og strafudmåling.


BOGUDGIVELSE: Den rette retsfølelse

I debatbogen ”Den rette Retsfølelse” tages der udgangspunkt i en konkret undersøgelse foretaget gennem Voxmeter, såvel som generelle retspolitiske problemstillinger. Konklusionen er, at der er en kløft mellem domstole og befolkning, der ikke blot udfordrer tilliden til retssystemet, men også på sigt underminerer sammenhængskraften i samfundet.

Vigtigst af alt præsenteres der i bogen en mulig løsningsmodel, de såkaldte ”medianstraffe”, som viser sig at matche empiriske data. Pointen er ikke blot hårdere straffe, men at finde en model, der sikrer, at danskernes retsfølelse slår igennem i den konkrete domspraksis.

Bogen kan købes i alle boghandler og som ebog via Saxo.


PRESSEMEDDELSE:
 

Der er meget fokus på straf og strafudmåling i disse måneder i den offentlige og politiske debat.

En ny meningsmåling, lavet gennem Voxmeter, viser at der er stor afstand mellem danskernes syn på straf og strafudmåling i forhold til gældende retspraksis. Danskerne ville have dømt langt strengere, end der blev dømt i typiske domme fra Ugeskrift for Retsvæsen, og danskerne ville desuden have vedtaget langt højere strafferammer, end politikerne har vedtaget.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og rummer mange tankevækkende fakta, bl.a.:

a. at befolkningen ønsker strafferammerne for seksuelt misbrug mere end fordoblet.
b. at befolkningen typisk ønsker dømt 4-8 gange så hårde straffe for personfarlig kriminalitet
c. at under 5% mener, straffe skal ligge i den lave del af strafferammerne, mens de fleste domme gør netop dette.

 

 

Evidens er en idefabrik, som gennem sit virke ønsker at påvirke samfundet gennem bøger, artikler og debatter på det samfundsfaglige og retspolitiske område.

Evidens promoverer ikke partipolitiske holdninger, men ønsker at påvirke den folkelige debat og fastholde de præmisser, de vestlige samfund bygger på, italesætte de nødvendige forandringer, samt understøtte via lødig empiri - også i forbindelse med komplekse emner.

Evidens henvender sig til alle samfundsfagligt og politisk interesserede danskere.

Evidens er grundlagt af Jesper Veiby og Nick Hansen, der begge har et mangeårigt samfundsfagligt og politisk engagement bag sig.

Evidens IVS, Vesterbro 56 4. th., 9000 Aalborg
v/ dir. Nick Hansen og dir. Jesper Veiby